Agenda

Dialoogbijeenkomst: Op steun van anderen vertrouwen, hoe doe je dat? Over wederkerigheid in zorgrelaties

Datum

Tijd

Deze dialoogbijeenkomst is onderdeel van de serie Ben Sajet Werkplaatsen.


  • Datum: donderdag 28 maart 2019
  • Tijdstip: 15.00-17.00
  • Locatie: Vergaderzaal Berkenstede, Berkenplein 300, 1112 CL Amsterdam
  • Kosten: geen
  • Gespreksleiders: Paula Irik, Irene Kruijssen, Silke Hoppe en Laura Vermeulen
  • Doelgroep: ervaringsdeskundigen, naasten, vrijwilligers, hulpverleners, beleidsmakers, managers, studenten, opleiders, en onderzoekers.

AANLEIDING

Ieder van ons is afhankelijk van de hulp van anderen. Denk aan de praktische of emotionele steun die je krijgt van mensen die dicht bij je staan. Of aan de wijze waarop je dingen die je zelf niet goed kunt uitbesteedt. Zoals, een klein, praktisch voorbeeld, het laten knippen van je haar.

Maar er zijn situaties in het leven waarop we méér of andere steun van onze omgeving ontvangen dan dat we gewend zijn of wenselijk vinden. Zoals wanneer je thuis of in het verpleeghuis hulp krijgt bij dagelijkse zorg. Soms krijgen we steun van mensen die we eerder (nog) niet kenden. Steun ontvangen kan plotseling moeilijk zijn. Waarom is dat zo? Wanneer wordt het pijnlijk om iets niet meer zelf te kunnen?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen in gesprek over steun geven en ontvangen in zorgrelaties. Wat betekent het om op de hulp van anderen te vertrouwen? Wanneer is of wordt dat moeilijk? Hoe zoek je naar nieuwe vormen van wederkerigheid? Op welke verschillende manieren geeft juist diegene die zorg ontvangt steun? En hoe voelt iemand die zichzelf ‘zorger’ noemt zich gesteund door de persoon waarvoor zij of hij zorgt? Hoe is zorgen, in andere woorden, een wederkerig proces?

Donderdag 28 maart gaan we hierover in gesprek.

OVER DE DIALOOGBIJEENKOMSTEN?

Tijdens de dialoogbijeenkomsten komt telkens een ander thema uit het dagelijks leven met dementie aan bod. Aan de hand van ervaringen uit de praktijk, aan de hand van onderzoek en literatuur praten mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners, én onderzoekers samen over thema’s die ieder van hen uit de slaap houden. Doel van de bijeenkomsten is niet om tot een oplossing van het besproken vraagstuk te komen. Het gaat er in plaats daarvan om onze kijk op het vraagstuk te verbreden en om in gesprek van elkaar te leren.

Tot 2017 werden de dialoogbijeenkomsten georganiseerd door de promovendi van het de onderzoeksgroep Antropologie van de Zorg van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf begin 2019 voegt een team van naasten en hulpverleners verbonden aan het Ben Sajetcentrum, Cordaan, het Odensehuis Amsterdam Zuid en Amsta zich bij de promovendi om de bijeenkomsten samen te faciliteren.

U bent van harte welkom om deel te nemen, en uw eigen ervaringen en vragen mee te nemen!

AANMELDEN

Geef u op voor de bijeenkomst:

Veelgezochte pagina’s