Agenda

Dialoogbijeenkomst langdurige zorg en dementie; Zorgen bij het levenseinde met dementie

Datum

Tijd

Sprekers: Mieka Vroom en Natashe Lemos Dekker

Het woord ‘zorgen’ heeft meerdere kanten, zorgen voor iemand, je ergens zorgen om maken, of zorgen dat iets mogelijk wordt. Tijdens het traject van dementie, maar ook zeker bij het levenseinde, krijgen familieleden van mensen met dementie veel te maken met deze verschillende ‘zorgen’. In deze bijeenkomst zullen we een aantal ‘zorgen’ behandelen die naar voren kwamen in de ervaringen van Mieka Vroom en in het onderzoek van Natashe Lemos Dekker. Het gaat ondermeer om het creëren van vertrouwdheid en omgaan met machteloosheid en onzekerheid.
Na een korte inleiding zullen we in groepen aan de hand van casussen in dialoog gaan, en zo eenieder de gelegenheid geven om vanuit zijn of haar ervaringen zijn ‘zorgen’ te delen. We streven er niet naar één waarheid te presenteren maar gezamenlijk te onderzoeken hoe het mogelijk is recht te doen aan ieders zorgen rond de laatste levensfase bij dementie.

Mieka Vroom is freelance journaliste en schreef vanuit haar eigen ervaring het boek ‘Uw patiënt; onze moeder’. In dit boek betoogt zij dat het mogelijk is om familie een serieuze rol te laten spelen in de zorg voor haar familielid in een verpleeghuis.

Natashe Lemos Dekker doet onderzoek naar het levenseinde bij dementie. Door zich te richten op de ervaringen van mensen met dementie, hun naasten, en verzorgers, bevraagt zij wat goede zorg is in deze levensfase, en welke factoren bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven met dementie.

Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden bij Laura Vermeulen: L.H.Vermeulen@uva.nl

De bijeenkomst start om 18.30 met soep en een broodje en duurt tot ongeveer 21 uur.

Veelgezochte pagina’s