Agenda

Dementiezorg, Ontmoet de Expert: SOCIALE BENADERING VAN DEMENTIE

Datum

Tijd

Hoe zorgen we voor een positieve insteek bij mensen met dementie; waar alles telt voor de mens met dementie en hun naasten.

Met medewerking van Prof. Dr. Anne Mei The (UvA)

Dit is een bijeenkomst in het kader van de leergang Dementiezorg; ontmoet de expert.

Opgeven kan door middel van een e-mail naar info@bensajetcentrum.nl

Kosten per bijeenkomst:

Voor deelnemers werkzaam bij één van de partners van het Ben Sajetcentrum €75 per bijeenkomst,

Voor overige deelnemers €100 per bijeenkomst

Veelgezochte pagina’s