Agenda

Cross-over werkplaats – Serie netwerken – Bijeenkomst IV: ‘Hoe verbeteren we bestaande netwerkinterventies?’

Datum

Tijd

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen, Serie Netwerken

  • Datum: donderdag 31 januari 2019
  • Tijdstip: 17.00-19.30
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 – 1 hoog, 1011 JH Amsterdam
  • Doelgroep: ervaringsdeskundigen, formele en informele helpers, beleidsmedewerkers


OVER DEZE SERIE
De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een dementie of mensen met een GGZ-achtergrond is de afgelopen jaren veranderd. Als een gevolg van die veranderingen wonen méér kwetsbare burgers (langer) zelfstandig in de wijk.

Niet iedereen met een beperking, dementie, of psychiatrische aandoening is kwetsbaar, maar deze groep groeit. Dit komt mede door de verschuiving van verzorgingsstaat naar een samenleving waarin mensen meer en meer zelf verantwoordelijk worden geacht voor hun welzijn. Daarnaast gaan veel maatschappelijke ontwikkelingen razend snel. Voor sommige burgers te snel.

Hoewel er grote verschillen zijn hebben deze kwetsbare burgers ook veel gemeen. Zij raken soms het overzicht kwijt, zijn (perioden) angstig of verward, of worden snel boos als er iets onverwachts gebeurt. Voor steun of begrip zijn zij in deze situaties mede aangewezen op hun buurtgenoten. Helaas weten buurtgenoten vaak niet goed hoe zij kunnen helpen.

Hoe ervaren buurtbewoners de omgang met buren die zij niet direct begrijpen? Hoe ziet het dagelijks leven van mensen met een cognitieve of psychische kwetsbaarheid er eigenlijk uit? Welke methoden zijn er om er als professional voor te zorgen dat buren en jouw cliënten elkaar beter weten te vinden en elkaar kunnen steunen? Hoe verbeteren we deze zogenaamde ‘netwerkinterventies’, zodat ze nog beter aansluiten bij het dagelijks leven van mensen met een beperking, mensen met een dementie en mensen met een GGZ-achtergrond en hun buren?

Deze serie cross-over werkplaatsen wordt georganiseerd door de Ben Sajetcentrum programma’s VGZ en Dementie. Onderzoekers van het lectoraat Community Care van de HvA, en van de leerstoel Langdurige Zorg en Dementie van de UvA gaan tijdens deze werkplaatsen over hun onderzoeken met u in gesprek!

OVER DEZE WERKPLAATS
In deze werkplaats bespreken we wat er nodig is om bestaande vormen van netwerkondersteuning beter aan te laten sluiten bij het dagelijks leven van de mensen op wie zij gericht zijn. Onderzoekers van het Lectoraat Community Care van de HvA en van de leerstoel Langdurige Zorg en Dementie van de UvA gaan met u in gesprek over de volgende vragen:

  • Wat is er nodig om bestaande interventies voor het versterken van netwerken van mensen met een cognitieve of psychische kwetsbaarheid te verbeteren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze ondersteuning van netwerken beter aansluit bij het dagelijks leven van mensen met een beperking, mensen met een dementie en mensen met een GGZ-achtergrond en hun buren?


ANDERE WERKPLAATSEN IN DEZE SERIE


OPBOUW WERKPLAATS

Net als onze andere Ben Sajet Werkplaatsen start deze bijeenkomst met een korte presentatie met de laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek en de laatste inzichten uit de praktijk. Daarna gaan we gezamenlijk aan de slag met het centrale vraagstuk voor deze avond.

De werkplaats begint om 17.00 met soep voor alle aanwezigen. Om 17.15 beginnen we met de presentatie.

AANMELDEN
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar l.h.vermeulen@uva.nl

Veelgezochte pagina’s