Agenda

Co-creatie sessie Sociale Netwerkenspel

Datum
31 Januari 2023

Tijd
17:00 20:00

Wanneer: 31.01.2023
Hoelaat: 17.00 – 20.00 uur
Locatie: Ben Sajet Centrum, Zwanenburgwal 206, Amsterdam
Deelname: is gratis – inclusief soep!
Aanmelden: m.m.van.schravendijk@hva.nl of 06-21155757
Organisatie: Hva, WijEindhoven en Ben Sajet Centrum

Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning organiseert samen met WijEindhoven een co-creatie sessie voor professionals, studenten, ervaringsdeskundigen beleidsmakers en onderzoekers om gezamenlijk het Sociale Netwerkenspel gericht op netwerkversterking van mensen met een zorgvraag, door te ontwikkelen en toepasbaar te maken voor een brede zorg- en ondersteuningsettingen.

Sociale Netwerkenspel

In het leven van mensen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag leveren familie, vrienden en buren een belangrijke bijdrage aan de ervaren kwaliteit van leven. Onderzoek van het Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de UvA heeft informatie opgeleverd over de manieren waarop (sociale) professionals kunnen helpen bij het opbouwen of versterken van de sociale netwerken van mensen met dementie en hun naasten. In het kader van het onderzoek is het Sociale Netwerkenspel ontwikkeld. Het spel is geïnspireerd op de ervaringen van professionals en ervaringsdeskundigen die opgeleid zijn in de sociale netwerkbenaderingen SoNeStra en Rijk Leven van Inclusionlab.

 

Doel en opzet Sociale Netwerkenspel

Het Sociale Netwerkenspel nodigt professionals en/of ervaringsdeskundigen uit om te oefenen en experimenteren met het stellen van vragen die (samen)regie van sociale netwerken mogelijk maken. Dit spel wil spelers nieuwsgierig maken naar hoe iemand met een kwetsbaarheid samen met zijn of haar vrienden/ familie/kennissen koers kan bepalen in het leven. Het Sociale Netwerkenspel gaat over hoe je dit proces van koersbepaling als professionele of ervaringsdeskundige gespreksfacilitator mede mogelijk kan maken. Het spel bestaat uit een doosje met daarin vraag- en opdrachtenkaartjes, kaartjes met verdiepingsvragen, pluimen om uit te delen aan reflectieve vragenstellers en een speluitleg. Je kan het spel al vanaf drie personen gebruiken om te experimenteren met het stellen van vragen. Afhankelijk van het aantal deelnemers duurt het spel tussen de 45 en 90 minuten.

 

Co-creatiesessie

Het spel wordt niet alleen in teams van zorg- en welzijnsprofessionals ingezet maar is ook onderdeel van het onderwijs op de Hogeschool van Amsterdam aan Social Work studenten. Inmiddels is gebleken dat het spel inzetbaar is maar is eveneens de vraag gesteld om het breder toepasbaar te maken zodat het in meerdere settings (beter) gebruikt kan worden. Om deze verbeter- en verbredingsslag te maken nodigen Merel van Schravendijk (onderzoekers lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning en Renate Beijers – (Wijeindhoven & Sociale wijkteam Eindhoven) professionals, studenten, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers uit om in een co-creatiesessie dit vorm te geven.

 

 

 

 

Veelgezochte pagina’s