Agenda

Bijeenkomst “Hartzaken”: Hoop en zorg centraal

Datum

Tijd

Op 23 maart a.s. vindt de tweede bijeenkomst plaats in het kader van de themareeks “Hartzaken”. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot en met 17.00 uur in zalencentrum Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam.

Hoop is een onderwerp dat in de langdurige zorg niet veel aan de orde komt. En dat is vreemd. Want zorg en hoop liggen in elkaars verlengde. Behandeling, herstel en genezing gaan gepaard met gevoelens van hoop. Het bericht dat er geen kans op genezing of herstel is roept tegenovergestelde gevoelens op: het ontbreken van hoop of zelfs wanhoop. En in heel veel gevallen wisselen hoop en wanhoop elkaar af. In de tweede bijeenkomst van Hartzaken staat het thema “Hoop” centraal. Wat betekent (het verlies van) hoop voor cliënten? Hoe gaan wij in de zorg om met hoop? Wat betekent dit voor de ervaren zorg?

Dr. Patrick Brown, drs. Sabine de Graaf en Bart Niek van de Zedde zorgen voor een aftrap voor een gezamenlijke gedachtenwisseling. Patrick Brown is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel onderzoek gedaan waarin de relatie tussen hoop en zorg. Ook Sabine de Graaf is als onderzoeker werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Zij deed als medisch antropologe onderzoek naar de verwachtingen bij patiënten met een vergevorderde vorm van kanker. Bart Niek van de Zedde heeft als geestelijke verzorger in de ouderenzorg brede praktische ervaring met thema’s als hoop en vertrouwen.

U kunt u zich kosteloos aanmelden bij:

Rikke Komen: rikke.komen@d-w-c.nl of

Roeland Hokken: rhokken@cordaan.nl

“Hartzaken” wordt georganiseerd door het Ben Sajet Centrum in samenwerking met het Long Term Care Partnership.

Doel van het Ben Sajet Centrum is door middel van wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring van onderzoekers, opleiders en professionals een bijdrage te leveren aan ontwikkeling en vernieuwing van de langdurige zorg en hiermee aan de kwaliteit van leven van mensen die op die langdurige zorg zijn aangewezen. Met “Hartzaken” geven we aandacht aan vragen over ethische en reflectieve vraagstukken die de langdurige zorg als geheel raken.

 

Veelgezochte pagina’s