Agenda

Ben Sajet-lezing en conferentie ‘De laatste 100 maanden’

Datum
16 Mei 2023

Tijd
14:00 17:00

Locatie
Hermitage Amsterdam, Amstel 51

Deelname gratis, graag aanmelden via het formulier hieronder

Organisatie
Ben Sajet Centrum i.s.m. Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Op dinsdag 16 mei houdt Pieter Hilhorst, lid van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving de eerste Ben Sajet-lezing met titel De laatste 100 maanden. Tijdens de conferentie delen onderzoekers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en beleid in een afwisselend programma nieuwe inzichten over verbetering van de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Natuurlijk, de meeste mensen weten niet precies wanneer de laatste honderd maanden van hun leven beginnen. Maar toch is het zinnig om de vraag te stellen: hoe wil jij de laatste honderd maanden leven? Hoe wil je dat je naasten hun laatste periode beleven? Het zijn vragen die de essentie raken van wat het Ben Sajet Centrum bezielt. Het gaat niet alleen om personeelstekorten of zorgkosten, maar om de kwaliteit van leven. De vraag over de laatste levensfase laat zich ook niet vanuit één domein beantwoorden. De laatste honderd maanden gaan natuurlijk over de zorg die je wellicht nodig hebt, maar misschien wel meer over waar je woont, over wat je doet, over met wie je leeft, met wie je omgaat. Dat zijn geen vragen waar professionals in de (gehandicapten) zorg of in het sociaal domein alleen de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Betekenisvolle laatste honderd maanden komen alleen tot stand in een gezonde samenleving, met volop ruimte voor oudere mensen al dan niet met een beperking of hun naasten om hier zelf vorm aan te geven. Dat vraagt wat van henzelf, maar meer nog van alle instanties die op hun levens betrokken zijn. Het vraagt om samenwerking dwars door domeinen en verkokering heen. Het dwingt tot nadenken over de omgang met de laatste honderd maanden. Deze conferentie wil daarvoor de nodige inspiratie leveren.

Programma
13:30             Inloop


14:00             Start programma deel 1

Welkom door Inge Borghuis (bestuursvoorzitter Ben Sajet Centrum), die ook de eerste exemplaren van de biografie van Ben Sajet aan zijn kleinzoon, Daan Sajet, en wethouder Marjolein Moorman overhandigt. Het bijzondere, inclusieve dansgezelschap Cardiac Output danst een stuk uit hun voostelling Caleidoscoop. Pieter Hilhorst (lid van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) presenteert zijn visie op ‘De 100 laatste maanden’ tijdens de 1e Ben Sajet Lezing.

15:15             Pauze en pauze-opdracht

Tijdens de pauze is er ruim de tijd om de expositie van foto’s van thuiszorgmedewerker en fotograaf Peter Hermanides te bekijken. En met elkaar in gesprek te gaan over de pauze-opdracht.

15:45             Programma deel 2

Na interactie met de zaal reflecteren Anne-Mei The (hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie) en Henk Nies (bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van Zorg) op de Ben Sajet Lezing. Ook gaat Petra Boersma (programmaleider Leren, verbeteren en implementeren BSC) in gesprek met professionals en verwanten. Ludo Glimmerveen (programmaleider Alledaagse Attentheid BSC) neemt ons mee naar een attente plek in de Pijp en Jeanny Vreeswijk (programmaleider Diversiteit & Dementie BSC) gaat in gesprek met Annemarie Jansen (Amsta) over cultuursensitief werken. Tot slot reflecteren Duco Stuurman (concerndirecteur Sociaal gemeente Amsterdam) en Michiel Geschiere, (directeur Langdurige Zorg VWS) met Pieter Hilhorst op de dag en de toekomst. Het dankwoord is aan Hetty Vlug, directeur van het Ben Sajet Centrum.

17:00              Receptie
Na afloop van de conferentie zien we je graag in het restaurant van de Hermitage voor een hapje en een drankje. 

Veelgezochte pagina’s