Skip to: Ben Sajet-lezing en conferentie ‘De laatste 100 maanden’

Ben Sajet Centrum website

Ben Sajet-lezing en conferentie ‘De laatste 100 maanden’

Wanneer: 16.05.2023
Hoe laat: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Hermitage Amsterdam, Amstel 51
Deelname: is gratis
Aanmelden: Zie aanmeldformulier onderaan dit bericht
Organisatie: Ben Sajet Centrum i.s.m. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Op dinsdag 16 mei houdt Pieter Hilhorst, lid van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving de eerste Ben Sajet-lezing met titel De laatste 100 maanden.

 


Natuurlijk, de meeste mensen weten niet precies wanneer de laatste honderd maanden van hun leven beginnen. Maar toch is het zinnig om de vraag te stellen: hoe wil jij de laatste honderd maanden leven? Hoe wil je dat je naasten hun laatste periode beleven? Het zijn vragen die de essentie raken van wat het Ben Sajet Centrum bezielt. Het gaat niet alleen om personeelstekorten of zorgkosten, maar om de kwaliteit van leven. De vraag over de laatste levensfase laat zich ook niet vanuit één domein beantwoorden. De laatste honderd maanden gaan natuurlijk over de zorg die je wellicht nodig hebt, maar misschien wel meer over waar je woont, over wat je doet, over met wie je leeft, met wie je omgaat. Dat zijn geen vragen waar professionals in de (gehandicapten) zorg of in het sociaal domein alleen de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Betekenisvolle laatste honderd maanden komen alleen tot stand in een gezonde samenleving, met volop ruimte voor oudere mensen al dan niet met een beperking of hun naasten om hier zelf vorm aan te geven. Dat vraagt wat van henzelf, maar meer nog van alle instanties die op hun levens betrokken zijn. Het vraagt om samenwerking dwars door domeinen en verkokering heen. Het dwingt tot nadenken over de omgang met de laatste honderd maanden. Deze conferentie wil daarvoor de nodige inspiratie leveren.

Tijdens de conferentie delen onderzoekers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en opleiders in een afwisselend programma nieuwe inzichten over verbetering van de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Met medewerking van Anne-Mei The (VU), Monique Kremer (UvA), Henk Nies (VU), Xavier Moonen (UvA), Rick Kwekkeboom (HvA) en Robbert Gobbens (Inholland). Met muzikale en culturele intermezzo’s.

Ter ere van de eerste Ben Sajet lezing zal ook een biografisch portret van Ben Sajet verschijnen.

Het Ben Sajet Centrum is een kenniswerkplaats voor de langdurige zorg in Amsterdam. Door onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk doorlopend aan elkaar te verbinden probeert het Ben Sajet Centrum de zorg in de stad met kennis verder te helpen. Daarbij draait het om betekenisvol leven van ouderen en mensen met een beperking. Maar ook om betekenisvol werken. De medewerkers onderzoeken, ontwikkelen en leren in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk en zorgopleidingen. Vanuit een onderzoekende houding zijn we aanjager van innovatie. Dit doen we binnen de grootstedelijke en superdiverse context van Amsterdam en omstreken. Het perspectief en de leefwereld van mensen zelf staan steeds centraal. Lees meer op www.bensajetcentrum.nl.

 

 

Aanmeldformulier: Ben Sajet-lezing en conferentie 'De laatste 100 maanden'

Naam(Vereist)

Back To Top