Agenda

Burgerrollen bij een langdurige zorgvraag (Ben Sajet Werkplaats)

Datum

Tijd

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen


  • Datum: 8 maart 2018
  • Tijdstip: 17:00 -19:30 uur (met catering)
  • Locatie: Zwanenburgwal 206 Amsterdam (1ste verdieping)
  • Entree: Entree is gratis.
  • Doelgroep: Iedereen met een langdurige zorgvraag (bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking) en hun naast betrokkenen, professionals uit de werelden van de zorg en het sociale domein ((wijk)verpleegkundigen, paramedici, sociaal werkers, cliëntadviseurs etc).
  • Voorzitter: dr. ir. M.H. Kwekkeboom

“Stel: je man krijgt tijdens het hardlopen een herseninfarct. Van een gezonde, hardwerkende bankmanager wordt hij een hulpbehoevende man, die zich na revalidatie niet meer zelfstandig kan verplaatsen. Hij wil wel (met aangepaste werktijden) blijven werken. Jij hebt een fulltime baan, maar je wilt ook voor je man zorgen, (samen met hem) ouders van jullie kinderen zijn, tijd houden voor je hobby en actief deel uit blijven maken van je netwerk van familie en vrienden. Wat heb jij, wat hebben jullie van professionals nodig om dit allemaal te kunnen?”

Deze werkplaats gaat over het vervullen van burgerrollen bij langdurige ziektes of beperkingen. Tijdens de werkplaats gaan wij in gesprek over de manieren waarop  mensen met een langdurige zorgvraag (bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke en/of psychische beperking of chronische aandoening) en hun naasten participeren in het dagelijkse leven. Hoe combineren mensen zelfzorg of zorg voor de naaste met bijvoorbeeld studie, werk of gezinsleven? Wat is hierin voor hen belangrijk en wat mist er nog? Daarbij staat ook de rol van de professionals centraal. Wat is hun rol bij het (kunnen) vervullen van burgerrollen door mensen met een zorgvraag en hoe zouden zij het beste ondersteuning kunnen bieden?

Tijdens de werkplaats belichten we zowel de kant van de cliënt en hun naasten als de kant van de professionals: Hoe gaat dat nu, het vervullen van de burgerrollen door mensen met een langdurige zorgvraag? Hoe zien we de mogelijkheden van wat mensen zélf willen en kunnen. En waar kan een professional (vanuit welzijn, zorg of ander vakgebied) ondersteuning bieden? Wat verwachten cliënten, naasten en professionals  hierin van elkaar? En wat betekent dit voor opleidingen en  onderzoek.

De onderwerpen en vragen die tijdens de werkplaats aan bod komen, zijn input voor de kennisvragen waar het lectoraat zich mee bezig gaat bezighouden.

DOEL VAN DE WERKPLAATS

Deze werkplaats is geslaagd, als:

  • Professionals meer inzicht hebben in vragen en behoeften van cliënten en hun naasten voor hun andere vragen dan alleen die zorgvraag;
  • Cliënten/naastbetrokkenen het gevoel hebben dat zij hun ‘andere’ vragen aan het voetlicht hebben kunnen brengen
  • Allen (incl. wijzelf) beeld hebben van kennisleemten en manieren om daar met behulp van praktijkgericht onderzoek in te kunnen voorzien en daarmee ook bijdragen aan ontwikkelen/bijstellen curriculum hbo/mbo opleidingen zorg en sociaal werk.


OPBOUW VAN DE WERKPLAATS

Alle Ben Sajet werkplaatsen starten met een casus uit de praktijk die vervolgens wordt onderbouwd met laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek en/of laatste inzichten uit de praktijk. Daarna gaan alle deelnemers aan de slag met een vraagstuk voor de praktijk.

BETROKKEN EXPERTS

 
Rick Kwekkeboom, lector community care aan de HvA.


OP DE HOOGTE BLIJVEN

Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

AANMELDEN

Veelgezochte pagina’s