Agenda

Webinar: Attente plekken en betrokken professionals in de grote stad

Datum
13 November 2023

Tijd
15:00 16:30

Locatie
Online bijeenkomst

Deelname gratis, opgeven via Attente plekken en betrokken professionals in de grote stad | Deelmee

Organisatie
Deelmee! i.s.m. Ben Sajet Centrum

We wonen langer thuis, ook als we het niet meer zelfstandig redden. Wie vanwege gezondheid of beperking in een kwetsbare positie terechtkomt, is steeds meer aangewezen op contacten, hulp en zorg in de eigen buurt. De buurt wordt zo belangrijker als zorgzame plek: een plek waar mensen elkaar ontmoeten, oog hebben voor elkaars situatie en beperkingen, en waar nodig elkaar de helpende hand toesteken – soms door een behulpzame buur, soms een betrokken professional. Toch zo’n zorgzame buurt geen vanzelfsprekendheid – zeker in een grote en superdiverse stad als Amsterdam, waar mensen makkelijk langs elkaar heen leven.

Dit betekent niet dat stadsbewoners onverschillig zijn. Een praatje met een attente buur wordt gewaardeerd en kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid en herkenning – zeker voor mensen in een kwetsbare situatie. ‘Alledaagse attentheid’ in de buurt kan een belangrijke rol spelen bij het prettiger en langer thuis wonen door ouderen of mensen met een beperking. Buurtbewoners geven desgevraagd aan best meer voor hun buurtgenoten te willen doen, hoewel ze in de praktijk vaak schromen om zich daadwerkelijk in andermans leven te mengen.

Ludo Glimmerveen, Josje Schut en collega’s bij het Ben Sajet Centrum onderzoeken daarom zulke ‘alledaagse attentheid’ in diverse buurten in Amsterdam. Wat zijn ‘attente’ plekken en initiatieven die uitnodigen tot ontmoeting? Hoe kunnen hierbij ook informele steunrelaties ontstaan? En welke rol spelen professionals hierbij (of niet)? In dit webinar bespeken Ludo en Josje de diverse kansen, uitdagingen en dilemma’s rondom zulke attente plekken in de stad – zowel binnen als buiten het professionele domein. Wat is de waarde van deze plekken, en voor wie eigenlijk? En in hoeverre zijn zulke plekken ‘maakbaar’?

 

Ludo Glimmerveen is onderzoeker en programmaleider ‘Alledaagse attentheid in de superdiverse stad’ bij het Ben Sajet Centrum. Daarnaast werkt hij als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn onderzoek kijkt Ludo naar veranderende rollen en relaties in de langdurige zorg, zowel binnen professionele organisaties als in de bredere samenleving.

 

Josje Schut werkt als socioloog en onderzoeker bij het Ben Sajet Centrum aan het programma ‘Alledaagse attentheid in de superdiverse stad’. Daarnaast rond zij haar promotieonderzoek af aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarin zij focust op de rol en ervaringen van mensen zonder migratieachtergrond bij het samenleven in de superdiverse stad.

Veelgezochte pagina’s