Agenda

Acute zorgvragen van ouderen thuis; hoe gaan we hier beter mee om? (Ben Sajet Werkplaats)

Datum

Tijd

Dit event is onderdeel van de reeks Ben Sajet Werkplaatsen

Steeds meer ouderen komen op de spoedeisende hulp (SEH) terecht. Achter deze acute zorgvragen ligt een scala aan problemen ten grondslag; 20% van de ouderen is binnen 30 dagen weer terug in het ziekenhuis en een deel van deze groep overlijdt kort na ziekenhuisopname. Dat moet en kán anders!

Meer informatie over de werkplaats
Tijdens deze avondbijeenkomst op 30 november 2017 starten we met een realistische casus uit de praktijk, én vervolgens staan de volgende vragen centraal: Wat is er nodig voor optimale acute ouderenzorg bij kwetsbare ouderen thuis? Hoe maak je verpleegkundigen ‘warm’ voor deze (nieuwe) functie die komende jaren heel hard nodig zal zijn? De avond wordt begeleid door Bianca Buurman (hoogleraar Acute Ouderenzorg aan het AMC).


Foto: Bianca Buurman

Aanmelden
De werkplaats start om 17:00 uur en duurt tot 19:00 – 19:30 uur (inclusief catering). Deelname is gratis. Meldt u zich nu alvast aan via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

 

Veelgezochte pagina’s