Agenda

Tijdens onze dialoogbijeenkomsten komt telkens een ander thema uit het dagelijks leven in de langdurige zorg aan bod. Ervaringsdeskundigen, hun naasten, hulpverleners, én onderzoekers gaan in gesprek over thema’s die ieder van hen uit de slaap houden. Doel is om van elkaar te leren en onze kijk op het vraagstuk te verbreden.

Vanwege het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten momenteel niet mogelijk. Wel vindt een aantal werkplaatsen en bijeenkomsten digitaal plaats.

Komende werkplaatsen
Kijk in onze agenda voor een overzicht van de komende werkplaatsen. Op de hoogte blijven over de werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur een e-mail naar: info@bensajetcentrum.nl

Veelgezochte pagina’s