Aanmelding groepen

Groep 1: Deskundigen buiten spel?!

Riny Moonen – SoNeStra

Bij het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën (SoNeStra) zet de persoon met dementie samen met familie en sociaal netwerk zijn koers uit. Hoe werkt dit? Waar moet het over moet gaan en waarom? In dit gesprek neemt trainer Riny Moonen deelnemers mee in werken vanuit SoNeStra. Het gesprek gaat over hoe mensen om wie het draait zelf een plan – een ‘Actieplan’ – kunnen ontwerpen waarin zíj professionals en/of vrijwilligers uitnodigen een bijdrage te leveren aan het succes van hun plan en om mee samen te werken. Aan bod komt hoe SoNeStra geen strategie is voor professionals om familie en sociaal netwerk te ‘betrekken’ bij de hulpverlening. Maar hoe het draait om een basishouding en werkwijze waarin burgers (dementie of niet), families en sociale netwerken de regie houden in het verbinden van het gewone leven en leven met dementie waarin kracht en kwetsbaarheid beiden tot hun recht komen.

Hoe leer je mensen om wie het gaat als professional in dit proces te faciliteren. En hoe verbind je dit werk met je andere professionele rollen?

Meld je aan voor ‘Deskundigen buiten spel?!’

Groep 2: Het sociale netwerk als brug naar de samenleving

Anne Wibaut – InclusionLab

Van huis uit ben ik orthopedagoog, Vanaf het begin was duidelijk dat de diagnose en/of doelgroep niet bepalend was, maar het risico om geïsoleerd te raken en ver weg van je gewone relaties.   In mijn werk zijn voor mij altijd twee zaken belangrijk: ten eerste mensen een eigen stem geven en regie geven over hun leven.  En ten tweede mensen een goed leven te kunnen laten leven in de samenleving. Het draait de focus van goede zorg naar een goed, rijk leven.

Ik ben altijd op zoek naar een aanpak die dit overeind houdt. Effectieve instrumenten die ik daarbij inzet zijn persoonlijke toekomstplanning, en sociale rollen  Het viel me op dat er in de professionele zorg weinig oog was (en is) voor het sociale netwerk rond mensen. Ik zou graag in mijn groep bekijken hoe we dat anders kunnen doen. En vooral hoe kunnen we zorgen dat relaties niet verpieteren op het moment dat mensen meer zorg nodig gaan hebben? Want relaties vormen de brug vormen naar de samenleving, en helpen het gewone te versterken.

meld je aan voor ‘Het sociale netwerk als brug naar de samenleving’ 

Groep 3: De organisatie in beweging!

Riet Portengen – SoNeStra

In dit gesprek gaat Riet met deelnemers in op de vraag: wat betekent het voor een organisatie als hun medewerkers Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën? Hoe kun je als organisatie een beweging creëren waarin zelfredzaamheid en samenredzamenheid betekenis en inhoud krijgen? Zodat de systeemwereld – organisatie en beleid- de leefwereld van mensen met een kwetsbaarheid, hun familie en sociaal netwerk ondersteunen? Zodat hun eigenheid én onderlinge verbinding tot hun recht komen.

Hoe vertaal je dit werk naar de organisatie met termen als zelfsturing, professionele ruimte en creativiteit?  Welke dilemma’s, tegenstellingen of paradoxen ontstaan die als onoplosbare problemen worden ervaren? Onoplosbaar omdat ze telkens terug komen, terwijl je dacht de oplossing gevonden te hebben. Wat is de onderliggende dynamiek waardoor soms alle beweging stopt en hoe creëer je weer beweging?

Meld je aan voor ‘De organisatie in beweging!’

Groep 4: Het netwerk werkt!

Samantha Spiering – Resource Groepen

In deze groep gaat Samantha  deelnemers in gesprek over de lessen die de afgelopen twee jaar met Resource Groepen zijn opgedaan in het sociaal domein in Amsterdam. Hoe betrek je het netwerk van cliënten? De resourcegroepenmethodiek is erop gericht de autonomie van mensen te versterken en hen in staat te stellen zelf weer regie (naar vermogen) te voeren over de uitdagingen in hun leven. Om dit realiseren, ontvangen mensen ondersteuning van een ‘regie-ondersteuner’ die de doelen van de hulpvrager centraal stelt, en zich met haar richt op (het herstellen van) de relatie met het netwerk. Het netwerk van de cliënt wordt daarna actief om de doelen van de cliënt te helpen behalen.

Hoe kan het dat als iemand in het begin aangeeft geen netwerk te hebben, er toch vaak veel mogelijk is?

Meld je aan voor ‘Het netwerk werkt!’

Groep 5: Organiseer voor jullie zelf een duurzaam netwerk!

Tom Schram – Naaste, lid ontwikkelraad Beter Samen, oprichter Diversity Joy
Iris van der Reijden – Lid deskundigen team RAK-project ‘Samenwerken met naasten’

Tom, mantelzorger voor zijn partner die alzheimer heeft, gaat in deze groep in gesprek over de wijze waarop hij rond hem en zijn vrouw een duurzaam netwerk van vrienden en familie heeft gevormd. Hoe vorm je zo’n netwerk als mantelzorger, vanaf de diagnose? Hoe raken mensen duurzaam betrokken? Als medeoprichter van ‘Diversity Joy’ is Tom langer bezig met vragen die gaan over diversiteit en inclusie. Vanuit die rol houdt hij zich als trainer en coach bezig met de vraag: ‘Hoe halen we het beste uit elkaar?’ Voor het project Beter Samen zet hij deze kennis in. Samen met andere ervaringsdeskundigen verkent hij welke rol zij kunnen spelen als inspirator en stimulator bij de ontwikkeling van netwerk strategieen.

Tom voert dit gesprek samen met Iris van der Reijden, lid deskundigen team van het RAK-project ‘Samenwerken met naasten’.

Meld je aan voor ‘Organiseer voor jullie zelf een duurzaam netwerk!’

Groep 6: Kernovertuigingen als veranderbare factor

Patricia Zebeda – Kandidatennetwerk, Beter Samen, Resource Groepen

Ondanks het feit dat wij allemaal gedreven worden anderen te helpen en daar heel veel voldoening uit halen, ontnemen wij vaak anderen de kans om ons te mogen helpen. In deze workshop gaat Patricia Zebeda – directeur van Het Kandidatennetwerk, supervisor, trainer, expert in netwerkstrategieën en ervaringsdeskundige mantelzorger voor partner Eric (die Alzheimer heeft) – met ons kijken naar onze persoonlijke kernovertuigingen, als veranderbare factor voor het benutten van sociale netwerken. Veelal worden wij gedreven door onze ervaringen vanuit het verleden, die ons kleuren ten aanzien van het vragen en ontvangen van hulp. Deze persoonlijke kernovertuigingen beïnvloeden ons professioneel handelen en werken mogelijk belemmerend in jouw kijk op het benutten van sociale netwerken.

We zoomen in op jouw kernovertuiging en welke nieuwe kernstrategieën jij kan ontwikkelen ten gunste van jezelf, én ten dienste van jouw cliënten.

Meld je aan voor ‘Kernovertuigingen als veranderbare factor’

Groep 7: Met het netwerk: inclusie en kleur aan het leven

Veroniek Janssens – InclusionLab

In dit gesprek gaat Veroniek, andragoog en trainer, met deelnemers in gesprek over de vraag: hoe je de persoon zelf centraal kunt stellen en wat de rol van het netwerk daarbij is. En hoe kun je iemand helpen bij het (weer en meer) kleur geven aan zijn leven? Graag praat ze met deelnemers over hoe je ‘door het verhaal van iemand heen kunt luisteren’ om aanknopingspunten voor inclusie én een kleurrijker leven te vinden. Veroniek werkt op verschillende plekken in de ouderenzorg. Ze maakt gebruik van sociale rolversterking in relatie tot sociale uitsluiting en met persoonlijke toekomstplanning.

Meld je aan voor ‘Met het netwerk: inclusie en kleur aan het leven’

Veelgezochte pagina’s