Soort: Conferentie

  • Informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners

    Fenneke Wekker (Universiteit van Amsterdam) deed vanuit het Ben Sajet Centrum onderzoek naar informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners. Zowel het pilotproject als het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van de Gemeente Amsterdam. De Buren-groepen kwamen goed van de grond en sloten goed aan bij de behoeften van deelnemers. Niet duidelijk werd of de groepen…

Veelgezochte pagina’s