Skip to: Organisatie

Ben Sajet Centrum website

Organisatie

Het programma wordt geleid door prof. dr. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen. De programmaraad bestaat uit:

  • Prof. dr. Carlo Schuengel Hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder psychosociale problematiek en gehandicapten zorg aan de  VU
  • Prof. dr. Monique Kremer Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA
  • Dr. Paula Sterkenburg Docent en Onderzoeker aan de VU
  • Dr. ir. Rick Kwekkeboom Lector Community Care aan de HvA
  • Dr. Isolde Woittiez Senior wetenschappelijk medewerker SCP
  • Dr. Marieke Teeuw Programmacoördinator  Ben Sajet Centrum
  • Drs. Peter Wurschy Docent ROCVA
  • Drs. Elize Middelhoven Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en Liaison Ons Tweede Thuis
  • Drs. Mirjam Wouda GZ-psycholoog en Liaison Ons Tweede Thuis
  • Drs. Annelies Christiani Liaison Cordaan
Back To Top