Skip to: Sociale relaties & ICT

Ben Sajet Centrum website

Sociale relaties & ICT

Technologie is een prachtig hulpmiddel om het welzijn van personen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) te verbeteren. Met dit doel loopt het onderzoeksproject Sociale Relaties & ICT van het Ben Sajet Centrum, de Vrije Universiteit van Amsterdam en Bartiméus. We richten ons op (door-) ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders en verwanten. Lees meer

Programma's

Mensen met een verstandelijke beperking

Back To Top