Skip to: Ontwikkelraad Programma Dementie

Ben Sajet Centrum website

Ontwikkelraad Programma Dementie

Ons doel

Wij streven naar een stad waar mensen met dementie en naasten de steun krijgen die ze verdienen. Omdat onze ervaringsdeskundigheid wordt betrokken, weten we dat de wensen en behoeften van mensen met dementie daadwerkelijk worden gehoord.

Dit betekent dat we als ontwikkelraad:

 • initiatief nemen tot en mee vorm geven aan nieuwe onderzoeken
 • een actieve rol vervullen in de uitvoer van lopende onderzoeken
 • projecten voeden met onze ervaringskennis en deskundigheid
 • vanuit onze achterban spreken

Lopende projecten

Samen met beleidsmakers, onderzoekers en professionals werken we aan programma’s en projecten die de kwaliteit van leven met dementie  verbeteren. Binnen het project ‘Beter Samen’ (gehonoreerd door ZonMw) leren zorgverleners hoe zij kennissen, familie en buren samen brengen rond thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Het project Samen Rijk (gehonoreerd door FNO) gaat over de versterking van netwerken rond mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen.

De projecten worden uitgevoerd door: Amsta, Ben Sajetcentrum, Cordaan, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Stichting het Kandidatennetwerk, Stichting Odensehuis en de Universiteit van Amsterdam.

Contact

Rose Doolan
Projectmedewerker en onderzoeker programma Dementie
E rose@bensajetcentrum.nl

 • image description
  Margriet de Zwart
 • image description
  Silvy Ramsche
 • image description
  Rita van Slooten
 • image description
  Tom Schram
 • image description
  Iris van der Reijden
 • image description
  Bep van Oostrom
 • image description
  Joop Stam
Focus op de brandende kwesties in de zorgpraktijk
Back To Top