Skip to: Vacature: praktijkgerichte onderzoeker ‘Mensen met een verstandelijke beperking’

Ben Sajet Centrum website

Vacature: praktijkgerichte onderzoeker ‘Mensen met een verstandelijke beperking’

Het Ben Sajet Centrum in Amsterdam zoekt een onderzoeker binnen het programma ‘Mensen met een verstandelijke beperking’. Onderaan deze vacature vind je een nadere beschrijving van het programma.

Het betreft een aanstelling voor drie dagen per week. Afhankelijk van je profiel en interesses kan dit worden aangevuld met andere (onderzoeks)taken. Het is ook mogelijk om deze positie te combineren met een aanstelling bij één van de (zorg)organisaties aangesloten bij het Ben Sajet Centrum.  


Jouw taken:
 

 • (Mee-)opzetten van onderzoeksactiviteiten binnen de geschetste programmalijn 
 • Uitvoeren van veldwerk (interviews, observaties, focusgroepen) 
 • Analyseren van de verzamelde data en – samen met de betrokken hoogleraar, programmaleider en andere partners – reflecteren op de (praktische) implicaties van de bevindingen 
 • (Mee)schrijven aan praktijkgerichte en/of wetenschappelijke publicaties op basis van het verrichte onderzoek 
 • Samen met de partners van het Ben Sajet Centrum werken aan de vertaling en verspreiding van onderzoeksbevindingen naar de (zorg)praktijk, zorgopleidingen en beleid 


We zoeken iemand met:
 

 • Affiniteit en/of ervaring met mensen met een verstandelijke beperking  
 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen  
 • Ervaring met of aantoonbare interesse in praktijkgericht onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief) 
 • Communicatief sterk en een vlotte pen, bijvoorbeeld blijkend uit (Nederlands- of Engelstalige) publicaties 
 • Gemotiveerd om het onderzoekswerk actief te verbinden aan ontwikkelingen en uitdagingen in het zorg- en onderwijsveld en het bredere sociaal domein 


Wij bieden:
 

 • Een dynamische werkomgeving binnen een relatief klein bureau met een groot netwerk in het Amsterdamse zorgveld. 
 • Gedreven collega’s met diverse achtergronden in onderzoek, onderwijs en zorg. 
 • Ruimte voor eigen inbreng bij het ontwikkelen van (nieuwe) onderzoeksactiviteiten. 
 • Ruimte om accenten te leggen in de functie die passen bij jouw persoonlijk ambities en expertise, een promotietraject behoort eventueel tot de mogelijkheden. 
 • Een aanstelling van drie dagen per week, in principe voor één jaar, met uitzichtmogelijkheden op een vast contract. 
 • Inschaling in schaal 9 of 10 van de cao onderzoeksinstellingen (maximaal € 4514 per maand bij een fulltime aanstelling). Afhankelijk van ervaring en expertise kan hiervan afgeweken worden. 


Over het Ben Sajet Centrum
 

Het Ben Sajet Centrum is een kenniswerkplaats en netwerkorganisatie op het gebied van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Daarbij draait het om betekenisvol leven van ouderen en mensen met een beperking. Maar ook om betekenisvol werken. We onderzoeken, ontwikkelen en leren in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk en zorgopleidingen. Vanuit een onderzoekende houding zijn we aanjager van innovatie. Dit doen we binnen de grootstedelijke en superdiverse context van Amsterdam en omstreken. Het perspectief en de leefwereld van mensen zelf staat steeds centraal. Lees meer op www.bensajetcentrum.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hille Voss (programmaleider): hille.voss@bensajetcentrum.nl of 06-82082227. Je sollicitatiebrief met CV kun je naar ditzelfde mailadres sturen. De vacature staat open totdat deze vervuld is. We zoeken iemand die uiterlijk begin 2023 kan starten. 


Programmafocus: Mensen met een verstandelijke beperking 

Er zijn grote verschillen in talenten, uitdagingen en ondersteuningsbehoeften binnen de diverse groep mensen met een verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Zo wordt zorg geboden aan mensen met lichte verstandelijke beperkingen en bijkomende psychiatrische ziektebeelden, verslaving, of schulden (‘LVB+’), aan mensen met een ernstige meervoudige beperkingen (EMB), en aan een steeds groter wordende groep ouderen.  

Om goede zorg voor deze cliënten te bieden, is samenwerking noodzakelijk: met diverse professionals, ouders en andere verwanten met jarenlange ervaringskennis, maar ook met partners uit andere sectoren (denk aan de GGZ, verslavingszorg en ouderenzorg). De schaalgrootte van Amsterdam en omgeving biedt veel mogelijkheden voor een divers en op cliëntvragen toegesneden aanbod. Tegelijkertijd levert de grootstedelijke context voor sommigen ook uitdagingen op, onder andere door de concentratie van bedrijvigheid, entertainment en recreatie. Bij het bieden van passende zorg en ondersteuning dient met al deze aspecten rekening gehouden te worden.  

In het programma richten we ons op de kansen en uitdagingen van mensen met beperkingen binnen de stedelijke context van Amsterdam en omgeving. We focussen daarbij op twee thema’s: 

(1) Complexe problematiek: Hoe voorkomen we complexe problemen van mensen met beperkingen en verbeteren we ondersteuning voor bijzondere doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg (LVB+, EMB, ouderen)?  

(2) Samenwerking tussen ketenpartners, formele en informele zorgverleners en verwanten: Hoe delen we de zorg voor mensen met beperkingen en verkleinen we de afstand tussen de zorgorganisatie en thuis?  

Binnen deze twee thema’s (en vaak op het snijvlak ervan) werken we in diverse trajecten aan het ophalen, ontwikkelen en delen van kennis en het gebruik hiervan in de dagelijkse praktijk van zorg, ondersteuning en opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Inventarisatie, evaluatie en (verdere) implementatie van bestaande methoden en interventies voor complexe doelgroepen die worden ingezet binnen de aangesloten organisaties 
 • Deelname aan het project “Samen werken, werkt!” over arbeidsparticipatie van mensen met een LVB en psychische kwetsbaarheid i.s.m. de gemeente Amsterdam en het UWV
 • Verbinden van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg en het inventariseren van leerbehoeften onder professionals over leven en sterven van ouderen met een verstandelijke beperking
 • In samenwerking met academische werkplaatsen en ervaringsdeskundigen inventariseren en delen van kennis over het betrekken van het netwerk en het werken in de driehoek.
 • Blijf op de hoogte!

 • Nieuwsbrieven

 • Back To Top