Actueel

(Gesloten) Vacature: onderzoeker Diversiteit & Dementie (0,6 – 0,8 fte)

De vacature is inmiddels gesloten.

Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie in Amsterdam tegen 2030 met 56% toenemen, waarvan de meeste thuis wonen. Helaas sluit de geboden zorg en ondersteuning nog te vaak niet aan bij de behoeften van deze groep en hun naasten. Dit geldt zeker voor de snelgroeiende en steeds diverser wordende groep ouderen met een migratieachtergrond. Hoe kunnen we zorg en ondersteuning ontwikkelen die aansluit op hun diverse leefwerelden, zowel thuis als in het verpleeghuis?

Het Ben Sajet Centrum in Amsterdam zoekt een onderzoeker die een belangrijke bijdrage kan leveren aan onderzoek en kennisontwikkeling binnen het programma ‘Diversiteit en Dementie’. Als onderzoeker werk je nauw samen met Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie en dementie en programmaleider Jeanny Vreeswijk-Manusiwa.

De omvang van de aanstelling is in overleg, maar het uitgangspunt is tussen de 0,6 en 0,8fte. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging tot eind 2025 (onder voorbehoud van functioneren en definitieve projectfinanciering) dan wel vaste aanstelling.

Jouw taken:

  • (Mee-)opzetten van onderzoekactiviteiten binnen de geschetste programmalijn
  • Opbouwen en onderhouden van relaties (met o.a. medewerkers van zorginstellingen, migrantenorganisaties, andere organisaties in het sociale domein)
  • Zelfstandig doen van veldwerk (interviews, observaties, focusgroepen)
  • Analyseren van de verzamelde data en – samen met de betrokken hoogleraar, programmaleider en andere partners – reflecteren op de (praktische) implicaties van de bevindingen
  • (Mee)schrijven aan praktijkgerichte en/of wetenschappelijke publicaties op basis van het verrichte onderzoek
  • Samen met de partners van het Ben Sajet Centrum werken aan de vertaling en verspreiding van onderzoeksbevindingen naar de (zorg)praktijk, zorgopleidingen en beleid.

Veelgezochte pagina’s