Skip to: Vacature: kwalitatief onderzoeker ‘Alledaagse Attentheid in de Superdiverse Stad’

Ben Sajet Centrum website

Vacature: kwalitatief onderzoeker ‘Alledaagse Attentheid in de Superdiverse Stad’

Aangezien de rol nog niet vervuld is delen we hierbij de vacature nogmaals.

Wie vanwege gezondheid of beperking in een kwetsbare positie terechtkomt, is steeds meer aangewezen op contacten, hulp en zorg in de eigen buurt. Beleid leunt vaak zwaar op het beeld van een ‘zorgzame buurt’, maar in de praktijk is dit geen vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd kunnen sociale contacten en ‘alledaagse attentheid’ in de buurt een belangrijke rol spelen bij het prettiger en langer thuis wonen. Hoe kunnen partijen in de stad dit faciliteren, en wat vraagt dit aan het professionele zorgdomein?

Het Ben Sajet Centrum in Amsterdam zoekt een onderzoeker die een belangrijke bijdrage kan leveren aan onderzoek en kennisontwikkeling binnen het programma ‘Alledaagse Attentheid in de Superdiverse Stad’. Onderaan deze vacature vind je een nadere beschrijving van het programma.

De positie is in principe voor twee dagen per week. Afhankelijk van je profiel en interesses kunnen we verkennen of dit verder kan worden aangevuld met andere (onderzoeks)taken.

 

Jouw taken:

 • (Mee-)opzetten van onderzoeksactiviteiten binnen de geschetste programmalijn
 • Zelfstandig doen van veldwerk (interviews, observaties, focusgroepen)
 • Analyseren van de verzamelde data en – samen met de betrokken hoogleraar, programmaleider en andere partners – reflecteren op de (praktische) implicaties van de bevindingen
 • (Mee)schrijven aan praktijkgerichte en/of wetenschappelijke publicaties op basis van het verrichte onderzoek
 • Samen met de partners van het Ben Sajet Centrum werken aan de vertaling en verspreiding van onderzoeksbevindingen naar de (zorg)praktijk, zorgopleidingen en beleid.

 

We zoeken iemand met:

 • Affiniteit met en (enige) kennis van de thematiek van het programma.
 • Meerdere jaren ervaring met kwalitatief onderzoek en het zelfstandig verrichten van veldwerk (al dan niet gepromoveerd of aan het promoveren).
 • Bij voorkeur opgeleid in de sociale wetenschappen (bijv. sociologie, sociale geografie, antropologie) of evt. een ander veld dat raakt aan de beschreven thematiek (o.a. bouwkunde, sociale gerontologie)
 • Communicatief sterk en een vlotte pen, bij voorkeur blijkend uit (Nederlands- of Engelstalige) publicaties
 • Gemotiveerd om het onderzoekswerk actief te verbinden aan praktische ontwikkelingen en uitdagingen in het zorg- en onderwijsveld en het bredere sociaal domein

 

Wij bieden:

 • Een dynamische werkomgeving binnen een relatief klein bureau met een groot netwerk in het Amsterdamse zorgveld.
 • Gedreven collega’s met diverse achtergronden in onderzoek, onderwijs en zorg.
 • Ruimte voor eigen inbreng bij het ontwikkelen van (nieuwe) onderzoeksactiviteiten.
 • Ruimte om accenten te leggen in de functie die passen bij jouw persoonlijk ambities en expertise
 • Een aanstelling van ten minste twee dagen per week, in principe voor twee jaar.
 • Inschaling in schaal 9 of 10 van de cao onderzoeksinstellingen (maximaal € 4514 per maand bij een fulltime aanstelling). Afhankelijk van ervaring en expertise kan hiervan afgeweken worden.
 • Binnen het programma werk je met name samen met Ludo Glimmerveen (programmaleider) en Monique Kremer (bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap)

 

Over het Ben Sajet Centrum

Het Ben Sajet Centrum is een kenniswerkplaats en netwerkorganisatie op het gebied van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Daarbij draait het om betekenisvol leven van ouderen en mensen met een beperking. Maar ook om betekenisvol werken. We onderzoeken, ontwikkelen en leren in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk en zorgopleidingen. Vanuit een onderzoekende houding zijn we aanjager van innovatie. Dit doen we binnen de grootstedelijke en superdiverse context van Amsterdam en omstreken. Het perspectief en de leefwereld van mensen zelf staat steeds centraal. Lees meer op www.bensajetcentrum.nl.

De partners van het Ben Sajet Centrum zijn: Cordaan, Amsta, Amstelring, Ons Tweede Thuis, Zonnehuisgroep Amstelland, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, ROC van Amsterdam, Amsterdam Health & Technology Institute, en Stichting Actief Burgerschap.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ludo Glimmerveen (programmaleider): ludo.glimmerveen@bensajetcentrum.nl of 06-16824480. Je sollicitatiebrief met CV kun je naar ditzelfde mailadres sturen. De vacature staat open totdat deze vervuld is, we zoeken iemand die bij voorkeur begin 2023 kan starten.

 

Programmafocus: Alledaagse Attentheid in de Superdiverse Stad

We wonen langer thuis, ook als we het niet meer zelfstandig redden. Wie vanwege gezondheid of beperking in een kwetsbare positie terechtkomt, is steeds meer aangewezen op contacten, hulp en zorg in de eigen buurt. De buurt wordt zo belangrijker als zorgzame plek: een plek waar mensen elkaar ontmoeten, oog hebben voor elkaars situatie en beperkingen, en waar nodig elkaar de helpende hand toesteken – of dit nu gaat om een behulpzame buur of een betrokken professional.

Terwijl beleid vaak zwaar leunt op dit beeld van de ‘zorgzame buurt’, is dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Zeker in een grote en superdiverse stad als Amsterdam leven mensen makkelijker langs elkaar heen. De grote verscheidenheid aan achtergronden – door migratie, maar ook door ongelijkheden in economische positie, opleiding, gender – maken ontmoeting soms minder vanzelfsprekend. Laat staan dat buren zouden bijspringen in de dagelijkse zorg.

Dit betekent niet dat stadsbewoners onverschillig zijn. Een praatje met een attente buur wordt gewaardeerd en kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid en herkenning – zeker voor mensen in een kwetsbare situatie. ‘Alledaagse attentheid’ in de buurt kan een belangrijke rol spelen bij het prettiger en langer thuis wonen door ouderen of mensen met een beperking. Buurtbewoners geven desgevraagd ook aan best meer voor hun buurtgenoten te willen doen, hoewel ze in de praktijk vaak schromen om zich daadwerkelijk in andermans leven te mengen. Soms krijgen onderlinge ontmoetingen of burenhulp daarom een duwtje in de rug vanuit talrijke initiatieven in de stad; van ‘grassroots’ buurtinitiatieven tot online platforms die hulpvraag en hulpaanbod aan elkaar verbinden.

Ook het professionele zorgveld zoekt naar manieren om zich betekenisvol te verbinden aan ‘de buurt’ en de diverse manieren waarop mensen elkaar daar kunnen ondersteunen. En ook hier is die verbinding geen vanzelfsprekendheid. Juist daar waar mensen in een kwetsbare situatie zitten, kan het vertrouwen in de zorg beperkt zijn. Ook het professionele zorgveld zelf is niet altijd in staat om aansluiting te vinden bij de diverse achtergronden, wensen en thuissituaties van haar (potentiële) cliënten, laat staan bij hun informele steunstructuren in de buurt. Personeelstekorten vergroten de urgentie om aan te sluiten bij deze informele steunstructuren, maar in de praktijk beperken ze vooral de ruimte die professionals ervaren om dit voor elkaar te krijgen.

De toenemende behoefte aan een zorgzame buurt vraagt daarom om investeringen in verbinding: tussen buurtgenoten onderling en met initiatieven in de buurt, maar ook tussen ‘de buurt’ en de professionals die daar actief zijn. Het dwingt ons na te denken over de betekenis van zorgzaamheid in grootstedelijke context, en de posities en rollen die de verschillende partijen daarbij zelf innemen of door anderen toebedeeld krijgen. Vanuit het Ben Sajet Centrum willen daarom kennis ontwikkelen op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe kan de gebouwde omgeving in de buurt bijdragen aan ontmoeting op een manier die aansluit bij de diverse situaties ouderen en mensen met een beperking?
 • Wat zijn (verassende) ontmoetingsplekken en initiatieven die alledaagse attentheid in de buurt bevorderen en zo een bijdrage leveren aan het prettiger en langer thuis wonen van ouderen en mensen met een beperking?
 • Hoe kunnen (zorg)professionals invulling geven aan een meer verbindende rol in de buurt, waarin hun professionele inzet nadrukkelijker aansluit bij – en ondersteunend is aan – de lokale informele steunstructuren?
 • Blijf op de hoogte!

 • Nieuwsbrieven

 • Back To Top