Skip to: Resultaten

Ben Sajet Centrum website

Alledaagse attendheid in een superdiverse wijk
Hoe zorgen mensen voor elkaar? Onderzoekers van de UvA brachten nauwgezet in kaart hoe mensen  dit doen in de Amsterdamse wijk ‘Overtoomse Veld’. En welke instanties hiervoor nuttig en nodig zijn. Het onderzoek is bijzonder omdat we niet de zorg als uitgangspunt namen, maar de mensen zelf en wat ze voor elkaar doen. Met verrassende inzichten: de Albert Heijn en Abi Patat zijn bijvoorbeeld sleutelfiguren voor alledaagse attentheid.
Lees hier de publicatie.

 

Samen-redzaam?
Informele burennetwerken van kwetsbare bewoners

Amsterdam staat, net als andere grote steden, voor de uitdaging om met minder middelen méér ondersteuning te bieden aan kwetsbare bewoners die zelfstandig in de wijk (komen) wonen. Fenneke Wekker deed in samenwerking met het Ben Sajetcentrum onderzoek naar informele burennetwerken van kwetsbare bewoners met uiteenlopende problematiek. Dit pilotproject geeft inzicht in de succes- en faalfactoren van burennetwerken en biedt handvatten voor een eventueel vervolgtraject. Lees hier het onderzoek

Innovatielab Ouderen
In 2017 is door het Ben Sajet Centrum het Innovatielab Ouderen opgericht. Het Innovatielab organiseerde een cyclus van bijeenkomsten waarin de vraag centraal stond wat er voor ouderen nodig is om in deze stad langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. In het Innovatielab participeren Amsta, Amstelring, Cordaan, Woonzorg Nederland, Habion, Gemeente Amsterdam, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de ArchitectenCie (winnaar Who Cares Rotterdam), Oever Zaaijer architecten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, van de Bunt adviseurs, UvA, VU, PGGM, Rabobank en Bank Nederlandse Gemeenten.

Coalitie Langer Thuis
Ouderen in staat stellen om langer, prettig en veilig thuis te wonen vraagt om een integrale benadering van wonen, zorg, mobiliteit en technologie. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de ‘zorg’. Het vraagt om initiatieven van burgers zelf, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, private investeerders en gemeentelijke overheden. Deze notie staat centraal in het Pact voor de Ouderenzorg, waarvan het VWS programma “Langer Thuis” een uitvloeisel is. De gemeente Amsterdam, SIGRA en Zilveren Kruis hebben een regierol hierin, het Ben Sajet Centrum vervult de rol van ‘kennisdeler’.

Back To Top