Skip to: Alledaagse attentheid en verbondenheid in de grote stad

Ben Sajet Centrum website

Doel

Het gaat vaak over de ‘smart city’, de stad als bron voor economische bloei. Maar is het niet net zo belangrijk om te streven naar een zorgvriendelijke stad? Een stad waarin mensen tot op zekere hoogte voor elkaar zorgen. Een stad waarin burgerschap centraal staat, oftewel meedoen; zoveel als mogelijk is. Een zorgvriendelijke stad biedt kansen voor kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen én voor mensen die (voor hen) willen zorgen. Zoals mantelzorgers of een buurtgenoot. Zorginstellingen hebben een belangrijke rol in de zorgvriendelijke stad, maar zij kunnen het niet alleen. Werkgevers zijn ook belangrijk, net als woningcorporaties, horeca, het openbaar vervoer en technologieontwikkelaars. Alleen samen kan de stad haar zorgvriendelijkheid behouden of zelfs uitbreiden.

Toenemende diversiteit, meer alleenstaanden en mensen die kwetsbaar zijn vergen meer inspanning en een goede samenwerking met vele partijen in de stad en met vele initiatieven die er aan raken. Dit betekent dat we nog druk bezig zijn om de juiste coalities te vormen, om de juiste focus aan te brengen.

Back To Top