Skip to: Resultaten

Ben Sajet Centrum website

Informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners
Fenneke Wekker (Universiteit van Amsterdam) deed vanuit het Ben Sajet Centrum onderzoek naar informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners. Zowel het pilotproject als het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van de Gemeente Amsterdam. De Buren-groepen kwamen goed van de grond en sloten goed aan bij de behoeften van deelnemers. Niet duidelijk werd of de groepen ook goed kunnen functioneren zonder de kwartiermakers en of de Buren-groepen op den duur werkelijk een zelfredzaam, lokaal ‘zorg’-netwerk worden, dat professionele hulp en dagelijkse ondersteuning minder nodig maakt. Lees meer.

 

E-learning ‘Niet-zichtbare beperkingen’
In samenwerking met de Expertisenetwerken (L)VB, NAH en Autisme is begin 2017 de e-learning ‘Niet-zichtbare beperkingen’ opgeleverd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen of de aangeboden kennis, informatie en handvatten inhoudelijk aansluiten bij de behoefte van de gebruikers en/of de manier van aanbieden aanzet tot gebruik. Lees meer.

Back To Top