Skip to: Resultaten

Ben Sajet Centrum website

Informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners
Fenneke Wekker (Universiteit van Amsterdam) deed vanuit het Ben Sajet Centrum onderzoek naar informele buren-netwerken van kwetsbare bewoners. Zowel het pilotproject als het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van de Gemeente Amsterdam. De Buren-groepen kwamen goed van de grond en sloten goed aan bij de behoeften van deelnemers. Niet duidelijk werd of de groepen ook goed kunnen functioneren zonder de kwartiermakers en of de Buren-groepen op den duur werkelijk een zelfredzaam, lokaal ‘zorg’-netwerk worden, dat professionele hulp en dagelijkse ondersteuning minder nodig maakt. Lees meer.

 

Burgerschap bij jonge mannen met een LVB
Dit onderzoek richtte zich op de betekenis van erkenning en respect bij jonge mannen met een LVB. Participatie via werk is een belangrijk ideaal in de zorg en ondersteuning van mensen met een LVB. De leidende gedachte daarbij is dat mensen zich via werk gewaardeerd en erkend kunnen voelen. Leerwerkbedrijven werden ingezet als een plek waarin dat mogelijk wordt gemaakt voor mensen met een LVB. Zij kunnen daar op hun eigen tempo en eigen manier een werkbijdrage leveren, en worden er klaargestoomd voor een reguliere baan. Lees meer.

 

E-learning ‘Niet-zichtbare beperkingen’
In samenwerking met de Expertisenetwerken (L)VB, NAH en Autisme is begin 2017 de e-learning ‘Niet-zichtbare beperkingen’ opgeleverd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen of de aangeboden kennis, informatie en handvatten inhoudelijk aansluiten bij de behoefte van de gebruikers en/of de manier van aanbieden aanzet tot gebruik. Lees meer.

Back To Top