Skip to: Projecten

Ben Sajet Centrum website

Projecten

  • Crises en (tijdelijke) opnames hebben veel impact op de levenskwaliteit van mensen die thuis zorg ontvangen. Het is de vraag of een crisisopname altijd nodig is. Soms zijn alternatieven mogelijk in de thuissituatie. Als voorkomen kan worden dat het thuis uit de hand loopt, dan bespaart dit mogelijk onnodig leed en (zorg)kosten. Een superdiverse stad als Amsterdam kent daarbij haar eigen... verder lezen
  • Technologie is een prachtig hulpmiddel om het welzijn van personen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Met dit doel loopt het onderzoeksproject Sociale Relaties & ICT van de Vrije Universiteit van Amsterdam en Bartimeus in samenwerking met het Ben Sajet Centrum. We richten ons op (door-) ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders... verder lezen
  • ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ Een onderzoek over de participatiekansen van jongvolwassen met lvb+ in de grote stad In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Dat uit zich in ernstige problemen zoals criminaliteit, schulden, verslaving en moeder-kind... verder lezen
  • Steeds meer burgers met een psychosociale of cognitieve kwetsbaarheid wonen (langer) zelfstandig in de wijk. Voor veel van hen zijn contacten in de buurt in groeiende mate belangrijk. Maar wat doe je als iemand (nog) niet veel contacten in de buurt heeft? Is het mogelijk om contacten met buren te bevorderen? Om dit te onderzoeken hebben we samen met de HvA buurtwandelingen... verder lezen
  • In de werkplaatsen delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van kwetsbare ouderen. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende... verder lezen
Back To Top