Skip to: Mensen met een verstandelijke beperking

Ben Sajet Centrum website

Doel  

Het bevorderen van een goede kwaliteit van leven voor mensen met beperkingen staat centraal binnen het netwerk van degene die naast hen staan. Mensen die zorg en ondersteuning ontvangen worden bijgestaan door verwanten, mensen uit hun netwerk en door professionals met allerlei kwalificaties en deskundigheden werkzaam in diverse (zorg)organisaties. Samen vormen zij een complex netwerk waarin geleefd, geleerd en verbeterd wordt. Onderzoek en onderzoeksmethoden moeten hierop aansluiten. De resultaten van onderzoek moeten niet alleen de huidige zorg en ondersteuning daar waar nodig verbeteren maar ook de kennis en vaardigheden van (toekomstige) professionals, naasten en mantelzorgers verbeteren, zodat kennis daadwerkelijk in de praktijk gebruikt wordt.

In het programma staan de kansen en uitdagingen van mensen met beperkingen centraal, specifiek binnen de stedelijke context van Amsterdam en omgeving. We focussen ons hierbij op twee thema’s:

(1)          Complexe problematiek: Hoe voorkomen we complexe problemen van mensen met beperkingen en verbeteren we ondersteuning voor bijzondere doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg (LVB+, EMB, ouderen)?

(2)          ‘Samen doen!’: Hoe delen we de zorg voor mensen met beperkingen en verkleinen we de afstand tussen de zorgorganisatie en thuis?

Back To Top