Skip to: Mensen met een verstandelijke beperking

Ben Sajet Centrum website

Doel  

Participatie bevordert het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. Het versterken van sociale relaties is een belangrijk middel om dit te bereiken. Technologie (ICT) kan mensen daarbij helpen. Maar ook begrip van de sociale context in een groot stedelijke omgeving en de kansen en risico’s die dat met zich meebrengt. Dit programma is gericht op participatie en sociale relaties van mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende (duale) problematiek en mensen met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. Belangrijke thema’s zijn:

  • Het wegnemen van participatiebarrières en -kansen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de grootstedelijke-multiculturele context;
  • Kwaliteit van zorg voor mensen met meervoudige beperkingen op een hoger niveau brengen (wat draagt daaraan bij, gelet op ‘evidence’);
  • Kwaliteit van bestaan voor mensen met ernstige beperkingen, waaronder mensen met een meervoudig complexe handicap of ernstig meervoudige beperking, op een hoger niveau brengen (wat draagt daaraan bij, gelet op evidence).
Back To Top