Leren, verbeteren en implementeren

De resultaten van onze onderzoeksprojecten dragen bij aan de kwaliteit van leven van mensen die langdurige zorg ontvangen. Altijd proberen we daarbij de verbinding tussen zorg, onderwijs en onderzoek te leggen.

Een centrale vraag is steeds: hoe kunnen betrokken partijen samen werken aan het ontwikkelen, overdragen en in de praktijk brengen van nieuwe kennis, houding en vaardigheden? Dit onderzoeken we met studenten en zorgprofessionals met diverse achtergronden, maar ook met naasten, cliënten en met ‘nieuwe’ professionals zonder zorgachtergrond. Zo dragen we bij aan de continue ontwikkeling van (zorg)professionals (in opleiding), die op hun beurt bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten.

Veelgezochte pagina’s