Skip to: Diversiteit en dementie

Ben Sajet Centrum website

Doel

De achtergrond van dit programma betreft de actuele problematiek en prevalentie van dementie. Tussen nu en 2030 neemt het aantal mensen met dementie in de Amsterdam naar verwachting met 56% toe. De grote meerderheid van deze mensen woont thuis. De ondersteuning die hen en hun naasten geboden wordt, sluit nog te vaak niet aan bij hun behoefte. Het is ook onduidelijk hoe zorg en ondersteuning voor mensen met dementie in de toekomst te waarborgen. Met het programma Dementie draagt het Ben Sajet Centrum bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten, nu en in de toekomst.

Back To Top