Skip to: Leren, verbeteren en implementeren

Ben Sajet Centrum website

Doel

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Het aantal 75-plussers gaat met 60% toenemen tot 2,1 miljoen in 2030. Ouderen ondervinden te vaak moeilijkheden bij het ontvangen van snelle, adequate en passende zorg wanneer dat nodig is. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is structureel overbelast en na een ziekenhuisopname is plaatsing vaak moeilijk.

Met dit programma willen we de integrale gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen vernieuwen. Over de grenzen van eerste- en tweedelijnszorg, informele zorg, sociale ondersteuning en welzijn. Dit doen we dichtbij huis, met meer aandacht voor ondersteuning door de huisarts. Maar ook onderzoeken we wat beter kan in het ziekenhuis en experimenteren we met een nieuwe voorziening, de wijkkliniek.

 

 

 

Back To Top