programma: verbeteren en implementeren

  • ‘Blijmakers’ en ‘gediplomeerden’: op weg naar een gelukkig huwelijk?

    ‘Blijmakers’ en ‘gediplomeerden’: op weg naar een gelukkig huwelijk?

    Duur Fase 1. September 2022 – Maart 2023 Achtergrond In Amsterdam neemt het aantal mensen met dementie tussen nu en 2030 naar verwachting met 56% toe. Bovendien zal die groep een steeds diverser, multi-culturele achtergrond hebben waarop zorgvoorzieningen nog niet altijd zijn ingericht. Er is dus onderzoek nodig naar het binden en boeien van zorgverleners […]

  • Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

    Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

    Duur Juni 2019 – Maart 2023 Achtergrond Goede verpleeghuiszorg is zorg waarbij de cliënt centraal staat en men continu werkt aan betere kwaliteit van zorg. De zorgverlening in verpleeghuizen is complexer geworden. Om de hiervoor benodigde competentieontwikkeling te bevorderen en werving en behoud van zorgprofessionals te stimuleren, is een op ontwikkeling gerichte werkcontext nodig. Doel […]

Veelgezochte pagina’s