Skip to: Beeldverslag conferentie Beter Samen online!

Ben Sajet Centrum website

Beeldverslag conferentie Beter Samen online!

Vrijdag 3 december vond de conferentie plaats Beter Samen, samen met het netwerk koers bepalen, waarin voorlopige resultaten werden gedeeld van onderzoek naar optrekken met een brede kring familie, vrienden, en kennissen rond mensen met dementie, zowel in de thuissituatie (Beter samen) als in het verpleeghuis (Samen Rijk).

Bekijk hier het beeldverslag van de conferentie:

Meer dan tachtig deelnemers o.a. studenten en professionals uit de zorg, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, en beleidsmakers volgden via een Zoomverbinding het programma dat bestond uit een pitch over het onderzoek, filmpjes, gesprekken in breakout rooms, plenaire discussies en een levendige chat.

De twee vragen die centraal stonden tijdens de conferentie:
• wat heeft werken vanuit netwerkstrategieën ons geleerd?
• wat kunnen we er in de toekomst mee doen?

Merel van Schravendijk, onderzoeker in Beter Samen, presenteerde vijf bouwstenen die samenregie van een sociaal netwerk mogelijk maken. De eerste is ‘het gesprek open maken.’ Deze bouwsteen werd al direct toegelicht door Elly in het conferentiefilmpje. (Ben je nieuwsgierig dit hele filmpje met ervaringsverhalen van mantelzorgers? Klik hier!)

Elly vertelde hoe fijn het was toen zorgprofessional Bram haar vroeg: ‘hoe ziet de toekomst er uit?’ Tot dan toe had Elly haar netwerk niet om hulp durven vragen met grote vermoeidheid tot gevolg. Door Brams vraag realiseerde ze zich dat ook haar man Eugène er niet bij gebaat was wanneer ze alles alleen deed.

Ze organiseerden een bijeenkomst met dertien van hun vrienden en bekenden en vroegen hen: ‘hoe denk jij dat we Eugènes leven rijker kunnen maken?’ Iedereen kwam met ideeën: van zingen tot biljarten en samen voetbal kijken. Vervolgens boden mensen vanzelf aan deze dingen te gaan doen. Wil je meer weten over de bouwstenen? Klik dan hier.

Juist ook als iemand naar het verpleeghuis verhuist, is zijn of haar sociale kring van belang. Vaak volgt zo’n verhuizing op een crisissituatie, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Omdat het netwerk dan vaak vermoeid is, kan de zorgmedewerker geneigd zijn alles over te nemen.

Dat moet ook, maar tegelijkertijd wil je er juist ook voor zorgen dat het netwerk van familie, vrienden of een oude buur zich welkom voelt in het verpleeghuis. Dat kun je doen door samen met de bewoner en diens netwerk in gesprek te gaan over wat een goed leven voor de bewoner is.

En vervolgens ga je daar als zorg en familie samen invulling aan geven. Zo’n samenwerking verbetert de kwaliteit van leven van zowel de bewoner als de naasten én vergroot het werkplezier van de zorgprofessional. Meer weten? Klik hier.

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de netwerkaanpak kansen biedt. Maar er is ook nog een lange weg te gaan is. De netwerkaanpak vereist een omslag in de zorg. Zorgmedewerkers worden netwerkontwikkelaars. Hoe leren ze dat? Door uit te proberen en feedback te krijgen én door in het onderwijs veel meer aandacht te schenken aan werken vanuit netwerkstrategieën. Rick Kwekkeboom, lector aan de HvA, deed al een aanvraag voor een vervolgtraject.

Voor meer informatie: marthy@bensajetcentrum.nl

Voor meer informatie over:

– …het onderzoek Beter Samen, klik hier.

– …de verhalenbundel geschreven door de ervaringsdeskundigenraad, klik hier.

– … de handreiking voor samen optrekken met naasten in kleinschalig wonen, of in de verpleeghuiszorg, klik hier.

Back To Top