Skip to: Publicaties

Ben Sajet Centrum website

Publicaties

  • https://www.moniquekremer.nl/lezingen/

  • https://www.socialevraagstukken.nl/de-zorgvriendelijke-stad-vergt-harde-ingrepen/

  • Kremer M. (2016) Earned Citizenship: Labour Migrants’ Views on the Welfare State, Journal of Social Policy,

  • Kremer, M. (2017). Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit. Beleid en Maatschappij (44) 2, 148-159.

  • Kremer, M (2019) The Changing Relationships between Research, Society and Policy in The Netherlands: Reflections on the WRR ‘Máxima Report’. In: Ruhs M, K. Tamas and J. Palme (2019) Bridging the Gaps. Linking Research to Public Debates and Policy-making on Migration and Integration. Oxford: Oxford University Press.

  • Overzicht publicaties zorgvriendelijke stad

  • Eenzaamheid onder oudere migranten; literatuuronderzoek en interviews

  • Zicht op kwetsbaarheid in Amsterdam

Back To Top