Skip to: Dementie

Ben Sajet Centrum website

Doel

Tussen nu en 2030 neemt het aantal mensen met dementie in Amsterdam met 56% toe. De grote meerderheid van deze mensen woont thuis. Het programma Dementie draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten, nu én in de toekomst. De leefwereld en de behoeften vormen daarbij het uitgangspunt. In deze Sociale Benadering Dementie ligt de nadruk op de betekenis van dementie in het dagelijks leven en niet op dementie als ziekte.

We richten ons op vijf pijlers: persoonlijke relaties, sociale netwerken, migratie en zorg, leef- en werkplezier en technologie. Per pijler stellen we de vraag: hoe kunnen zorg en ondersteuning beter aansluiten op de leefwereld van mensen die met dementie te maken hebben?

Back To Top